KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA DZIECI, PUCHAR BURMISTRZA STRZELINA

I. TERMIN ZAWODÓW: 21 wrzesień 2014r  ( niedziela)

 

II. MIEJSCE ZAWODÓW : Stadion miejski w Strzelinie ( ul. Okrzei 14)

 

III. ORGANIZATORZY :

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie

Urząd Miasta i Gminy Strzelin
Dolnośląski Związek Łuczniczy
 

IV. CEL ZAWODÓW :

-ocena poziomu szkolenia zawodników
-popularyzacja łucznictwa

-promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport

 

V. UCZESTNICTWO : Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez Kluby w kategoriach :

APACZ – rocznik 2004 i młodsi

ORLIK – rocznik 2002 – 2003

MŁODZIK MŁODSZY – rocznik 2000 – 2001

MŁODZIK STARSZY – rocznik 1999

 

VI. KONKURENCJE :

APACZ –                      6 serii – 15m , 10m – tarcze Ø 122 cm
ORLIK                       6 serii – 25m  , 20m – tarcze Ø 122 cm,  6 serii – 15m , 10m – tarcze Ø 80 cm
 
MŁODZIK –                   12 serii – 40m – tarcze Ø 122 cm,  12 serii – 20m – tarcze Ø 80 cm,

MŁODZIK STARSZY 12 serii – 50m –  tarcze Ø 122 cm,  12 serii – 30m – tarcze Ø 80 cm

 

VII. KLASYFIKACJA – NAGRODY :

Klasyfikacja oddzielna chłopców i dziewcząt w każdej kategorii wiekowej .

Dzieci w kategorii APACZ , ORLIK za MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA DZIECI

za zajęcie miejsc 1 – 3 otrzymują medale ,ponadto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują :

za zajęcie miejsc 1 puchar
za miejsce II – III – statuetka
za zajęcie miejsc 1 – 8 dyplomy
 

VIII. ZGŁOSZENIA – WPISOWE :

wpisowe do zawodów ; Dzieci i Młodzik – 15 zł

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW :

godz:   9.00 – przyjazd ekip

godz    9.20 – odprawa kierowników ekip, otwarcie zawodów

godz    9.30 – strzelanie konkursowe w kategoriach APACZ , ORLIK

godz 11.30 – strzelanie konkursowe kategorii MŁODZIK

godz 15.00 – zakończenie zawodów
 

X. UWAGI KOŃCOWE :

1.Na zawodach obowiązuje Regulamin PZŁucz 2014 i Regulamin Łucznictwa Tarczowego.

2.Za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3.Za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników.

4.Zawodnicy uczestniczą w zawodach w strojach sportowych.

Możesz również polubić…