Kontakt

Adres:

Uczniowski Klub Sportowy „Talent”
przy Zespole Szkół nr 3
ul. Szkocka 64
54-402 Wrocław

Bank PKO BP
nr 56 1020 5242 0000 2102 0140 7071

Regon: 933039758
NIP : 894-28-16-527
Decyzja Prezydenta Wrocławia nr 109 z dnia 8.11.2004

Kontakt (sekcje sportowe):

1. Helena Machera
sekcja łucznicza 
tel. 502 714 394
email: helenamachera@poczta.onet.pl

2. Leszek Rabórski
sekcja podnoszenia ciężarów
tel. 502 376 579
email: rable@onet.eu

3. Marek Przybylak
sekcja podnoszenia ciężarów
tel. 511 236 207
email: marekprzybylak@prokonto.pl

4. Dariusz Skuza – kierownik sekcji PC
sekcja podnoszenia ciężarów
tel. 504 024 654
email: kowil@poczta.onet.pl

 

Z godnie z art.. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. (DDz.. Urz.. UE L 119 z 04.05.2016)) informuje się,, iż:: 

1) administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „ Talent” ul.Szkocka 64 , 54-402 Wrocław, 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Uczniowskiego Klubu Sportowego we Wrocławiu na podstawie Art.. 6 ust.. 1 lit.. a oraz Art.. 6 ust.. 1 lit.. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego,, na podstawie Art..66,, ust 1,, lit.. f (RRODO)) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora 

4) odbiorcami Pani//Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 

6) członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w działalności statutowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” we Wrocławiu. 


Klauzula indormacyjna strona UKS Talent