PROGRAM „KLUB”

Klub nasz złożył wniosek na ogłoszony przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs pod nazwą program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
Na konkurs wpłynęło 3644 wnioski z czego 1264 zostały zaopiniowane pozytywnie i otrzymały wsparcie finansowe. Kwota dotacji  w przypadku naszego dwusekcyjnego klubu wyniosła  15 000 zł . Informacja o przyznanym wsparci widnieje na stronie MSiT  załączniku pod nazwą  „lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie” pod nr 391.
W tym roku na realizację programu MSiT przekazało kwotę 15 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poniżej informacja o otrzymanej dotacji.

MINISTERSTWO
SPORTU I TURYSTYKI                   Warszawa, dnia  2016-06-27

Departament Sportu dla Wszystkich                           

DS/4303/    /2016/RB/
UNP:   
Uczniowski Klub Sportowy TALENT
ul. Szkocka 64
54-402 Wrocław

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na Państwa wniosek złożony na realizację zadania w ramach Programu „KLUB”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 czerwca 2016 roku, została przyznana kwota w wysokości 15 000,00 zł.

Z poważaniem

Możesz również polubić…