Komunikat organizacyjny OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ŁUCZNICZY O PUCHAR GÓR STOŁOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIKÓW

1.ORGANIZATOR:
Urząd Miasta i Gminy Radków
Starostwo Powiatu Kłodzkiego
Dolnośląski Związek Łuczniczy
UKS Victoria Ścinawka Średnia

2.  TERMIN:     22.05.2016/niedziela/

3.  MIEJSCE:    Kompleks Sportowy w Ścinawce Średniej

4. CEL ZAWODÓW:
 -ocena poziomu sportowego dzieci i młodzików w 2016r.
 -wyłonienie  zwycięzców w Pucharze Gór Stołowych na rok 2016

5. UCZESTNICTWO:
– zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe , młodzik  2001,młodzik młodszy – 2002, 2003, dzieci Orlik – 2004-  
  2005, Apacz – 2006 i młodsi w konkurencji łuków klasycznych 

6.  KONKURENCJA:
– indywidualna   Ł-B, Ł-CD/ 22.05.2016  – Puchar Gór Stołowych
– zespołowa  II Runda Ligi Młodzików/ suma 4 najwyższych wyników indywidualnych
  w konkurencji Ł-B(40m, 20m) – młodzik młodszy
  w konkurencji Ł-B (50m, 30m) – młodzik

7. KLASYFIKACJA:
      Puchar Gór Stołowych oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w kategorii Apacz, Orlik, Młodzik, Młodzik Starszy w konkurencji indywidualnej.
      W II Rundzie Ligi Młodzików w kategorii młodzik młodszy , młodzik starszy
       oddzielnie dla chłopców i dziewcząt./Ważne: w zgłoszeniu podać imienny skład zespołu/

8. TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:
Zwycięzcy Pucharu Gór Stołowych w klasyfikacji indywidualnej miejsca  1 – 3 otrzymują puchary , 1-3, oraz dyplomy za miejsca 1-6 . Zwycięzcy II Rundy Ligii Młodzików za miejsca 1-3 medale i puchary za miejsca 1-6 dyplomy

9. ZGŁOSZENIA:
– zgłoszenia do zawodów,  zamówienia na noclegi i wyżywienia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2016r.mailem na adres henabu@wp.pl Po tym terminie organizator nie dopuści zawodników do zawodów.

10. STARTOWE:
 15,00 zł od zawodnika płatne gotówką w biurze zawodów

11.KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  sprawuje Sędzia Główny powołany przez  
 Kolegium Sędziów DZŁucz.

12. W czasie zawodów obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego:
-prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje Sędziemu Głównemu, a w sprawach organizacyjno – porządkowych bezpośredniemu organizatorowi,
-protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa.

13.INNE POSTANOWIENIA:  
-za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym i w miejscu zakwaterowania organizator nie ponosi odpowiedzialności,
-za ubezpieczenie zawodników na zawodach odpowiadają macierzyste kluby zawodników,
– w uroczystej ceremonii wręczenia medali i wyróżnień zawodnicy uczestniczą w ubiorach sportowych.     

PROGRAM ZAWODÓW:

21.05.2016/ sobota/   biuro zawodów – Kompleks Sportowy w Ścinawce Średniej                                                                                                     
 do godz. 18.00 przyjazd ekip informacja o miejscu zakwaterowania i wyżywienia

22.05.2016r / niedziela / Puchar Gór Stołowych oraz II Runda Ligii Młodzików
 godz.  08.30 – 08.45 – odprawa techniczna ekip
 godz.  08.45 – 09.00 – oficjalne otwarcie zawodów
 godz.  09.00 – 10.00 – kategoria Orlik 25m i 20m tarcza 122
 godz.  10.00 – 11.00 – kategoria Apacz 15m i 10m tarcza 122  oraz kategoria Orlik 15,10m    tarcza 80
 godz.  11.30 – 15.00 – kategoria Młodzik  50m tarcza 122 i 30m tarcza 80,  kategoria Młodzik młodszy 40m tarcza 122m, 20m tarcza 80
 godz.  16.00 ceremonia dekoracji zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów.                  

Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości  zgłoszonych zawodników.

       
                                    Organizator

Możesz również polubić…