Komunikat organizacyjny Turniej Łuczniczy z okazji Dnia Dziecka dla Dzieci i Młodzików

1.      ORGANIZATOR:

Urząd Miasta i Gminy Radków
Dolnośląski Związek Łuczniczy
UKS Victoria Ścinawka Średnia
     

2.      TERMIN:           01.06.2014/niedziela/

3.       MIEJSCE:          Kompleks Sportowy w Ścinawce Średniej

 

4.      CEL ZAWODÓW:

-ocena poziomu sportowego dzieci i młodzików w 2014r.

-wyłonienie zwycięzców turnieju

5.      UCZESTNICTWO:

-zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe , młodzik starszy 99,młodzik – 2000 – 2001        dzieci Orlik – 2002-2003, Apacz – 2004 i młodsi w konkurencji łuków klasycznych 

6. KONKURENCJA:

-indywidualna   Ł-2B / 01.06.2014 – Turniej z okazji Dnia Dziecka

7.  KLASYFIKACJA:

       Oddzielnie dla chłopców i dziewcząt,

8 TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:

Zwycięzcy Turnieju miejsca 1 – 3 otrzymują puchary oraz dyplomy za miejsca 1-6

 
       9. ZGŁOSZENIA:

– zgłoszenia do zawodów prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2014r.mailem na adres henabu@wp.pl

 

     10.STARTOWE     15,00 zł od zawodnika płatne gotówką w biurze zawodów

 
     11. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: sprawuje Sędzia Główny
 

13. W CZSIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE REGULAMIN ŁUCZNICTWA TARCZOWEGO:

-prawo interpretacji regulaminu na zawodach przysługuje Sędziemu Głównemu, a w sprawach organizacyjno-porządkowych bezpośredniemu organizatorowi,

-protesty – zgodnie z regulaminem łucznictwa.
 

      16.PROGRAM ZAWODÓW:                                                                          

 

           01.06.2014r / niedziela /

            godz. 08.30 – 08.45 – odprawa techniczna ekip
            godz. 08.45 – 09.00 – oficjalne otwarcie zawodów

            godz. 09.00 – 10.00 – kategoria Orlik 25m i 20m tarcza 122

            godz. 10.00 – 11.00 – kategoria Apacz 15m i 10m tarcza 122 oraz kategoria Orlik 15,10m

                                                 tarcza 80

            godz. 11.30 – 15.00 – kategoria Młodzik Starszy 50m tarcza 122 i 30m tarcza 80,

                                                 kategoria Młodzik 40m tarcza 122m, 20m tarcza 80

            godz. 15.30 ceremonia dekoracji zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów.                                   

 Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 

                                                                                                               Organizator                              

Możesz również polubić…