PODNOSZENIE CIĘŻARÓW ÓSME W POLSCE

Znane są już wyniki Współzawodnictwa w 2012 roku w podnoszeniu ciężarów. Ogółem sklasyfikowano 75 klubów z 15 województw. Sekcja podnoszenia ciężarów z ilością 115 pkt. sklasyfikowana została na 8 miejscu w kraju. W kategorii juniora młodszego zajęliśmy 6 miejsce a młodzika 2. Poniżej przedstawiamy punktację klubową i wojewódzką.


                                                                                                                                                  

Możesz również polubić…