Rozpoczeliśmy budowę torów łuczniczych

Po blisko 2-letnich przygotowaniach związanych ze sporządzeniem projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, znalezieniem funduszy i wykonawców, dnia

8 paździenika 2007 ruszyła budowa pierwszego toru łuczniczego we Wrocławiu.

Wreszcie zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” będą mieli własny tor łuczniczy i nie będą musieli korzystać z gościnności innych obiektów rozrzuconych po całym Wrocławiu.

Tor łuczniczy budowany jest na terenie dzierżawionym przez Klub od Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i usytuowany jest tuż przy Zespole Szkół nr 3 przy ul.Szkockiej 64, gdzie mieści się baza UKS Talent.

Główne wsparcie finansowe na budowę toru otrzymaliśmy z Gminy Wrocław.

Budowa podzielona będzie na trzy etapy ;

Pierwszy etap rozpoczął się w październiku a dokładnie 8 października 2007 i polegał na pozyskaniu ziemi do wyrównania terenu i usypaniu wału ochronnego. Kolejny etap polegać będzie na ogrodzeniu terenu, montażu strzałochwytu i przygotowaniu podłoża pod zasiew trawy.

Tor łuczniczy  o wymiarach 128 x 48 m będzie posiadał wszystkie dystanse zgodnie

z regulaminem łucznictwa tarczowego tj. 90 m, 70m, 60m, 50m,30m.

Oprócz tego, że będzie pierwszym tego typu obiektem we Wrocławiu to jeszcze największym na Dolnym Śląsku.

Pierwsze zawody o randze dolnośląskiej, które będą oficjalnym otwarciem toru planujemy zorganizować w miesiącu wrześniu 2008 r.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z placu budowy:
http://galeria.ukstalent.pl/main.php?g2_itemId=4552

Możesz również polubić…