KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY HALOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA

I.    Cel zawodów:
•    Ocena poziomu  sportowego zawodników dolnośląskich
•    Propagowanie łucznictwa na Dolnym Śląsku.
•    Wyłonienie Halowych Mistrzów Okręgu na rok 2014r.

II.    Termin zawodów: 25-26.styczen 2014r.
Miejsce zawodów: Sala Gimnastyczna ZSO nr 2 w Legnicy, ul. Radosna 17.

III.    Organizator:
•    OSŁ „Strzelec” Legnica
•    Dolnośląski Związek Łuczniczy Wrocław 

IV.    Kategoria:  OPEN

Konkurencja: ŁUKI KLASYCZNE I BLOCZKOWE ( kobiety + mężczyźni) rocznik 1999 i starsi
Łuki klasyczne + łuki bloczkowe – 2 x 10 serii + HOR FITA

V.    Nagrody:  za miejsca 1 – 3 medale, za miejsca 1 – 6 dyplomy

VI.     Opłata startowa:     – 20 zł.
 Inne: niestowarzyszeni   – 50 zł.

VII.    Zgłoszenia:
Zgłoszenie do zawodów prosimy przesyłać w terminie do dnia 20.01.2014r.
OSŁ „ Strzelec”
59-220 Legnica
ul. Górnicza 9
 Fax +48 76 854 40 58  lub e-mailem  osl.strzelec@interia.eu

zawodniczki i zawodnicy powinni posiadać badania lekarskie uprawniające do udziału w zawodach łuczniczych ,  licencje PZłucz. lub DZŁucz. ( dot. młodzika).
•    uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW  przez macierzyste kluby;

WSTĘP NA HALĘ SPORTOWĄ TYLKO W ZMIENNYM OBUWIU SPORTOWYM ORAZ W STROJU SPORTOWYM

Program zawodów:

    Sobota -25.01.2014r.( łuki klasyczne)
        8:00 -8.30     zgłaszanie zawodników w kategorii łuków klasycznych
        8:30 – 9:00     tory otwarte
        9:00-11:00     kwalifikacje 2 x 10 serii z 18m- mężczyźni
        11:00-13:00      kwalifikacje 2 x 10 serii z 18m- kobiety     
        13:00          eliminacje miksty  
        14:00         eliminacje zespołowe
        15:00         eliminacje indywidualne
        17:00         oficjalne zakończenie

    Niedziela 26.01.2014r. (łuki bloczkowe)

        8:00 -8.30     zgłaszanie zawodników w kategorii łuków bloczkowych
        8:30 – 9:00     tory otwarte
        9:00-11:00     kwalifikacje 2 x 10 serii z 18m- Kobiety + mężczyźni
        11:00          eliminacje miksty  
        12:00         eliminacje zespołowe
        13:00         eliminacje indywidualne
        15:00         oficjalne zakończenie

W zależności od ilości uczestników czas zawodów może ulec zmianie.                                       
Podczas zawodów będzie czynna mała gastronomia

                                            ORGANIZATOR
                                            Baściuk Józef

Możesz również polubić…