Skład zarządu

SKŁAD ZARZĄDU i KOMISJI REWIZYJNEJ
Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”

Zarząd :
1. Leszek RABÓRSKI – Prezes
2. Helena MACHERA – Sekretarz
3. Danuta JANKOWSKA OKOŃ – Członek
4. Katarzyna MACHERA – Członek
5. Beata DZIERKA – Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Elwira CICHOWSKA – Przewodniczący
2. Krzysztof FUTYMA – Sekretarz
3. Łukasz ŁOPUSZYŃSKI – Członek