SKŁAD ZARZĄDU i KOMISJI REWIZYJNEJ
Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”

wybrany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 13.04.2011 r.

Zarząd :
1. Leszek RABÓRSKI - Prezes
2. Helena MACHERA - Sekretarz
3. Danuta JANKOWSKA OKOŃ - Członek
4. Katarzyna MACHERA - Członek
5. Andrzej DĄBROWSKI - Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Dariusz SKUZA - Przewodniczący
2. Marek PRZYBYLAK - Członek
3. Robert SŁOMIANY - Członek